Vítejte na stránkách www.donucovaky.cz. Naleznete zde základní informace o výcvikových kurzech zaměřených na používání donucovacích prostředků v podmínkách městských a obecních policií.

Strážníkům, kteří se výcviku zúčastní, lze zajistit vydání potvrzení o absolvování výcviku strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie dle ustanovení §4e, odst. (2) a (3) Zákona o obecní policii.

  • Příští výcvik pro strážníky městských policií v Kojetíně bude realizován v prvním pololetí roku 2023 (pokud máte zájem se výcviku zúčastnit, kontaktujte mě prosím prostřednictvím elektronické pošty na adrese  jiri.hubner@volny.cz nebo na telefonu 603157213).

Náplní kurzů je praktický nácvik zákroků s použitím donucovacích prostředků. Důraz je kladen jak na samostatnou činnost strážníka, tak i na součinnost ve dvoučlenné hlídce, přiměřenost zákroků a jejich soulad s právním řádem. Donucovací prostředky je nutné chápat jako možnost legálního použití násilí v průběhu zákroku, kdy nelze vybočit z rámce zákona, neboť zákrok strážníka slouží k obnovení pořádku a prosazení práva. Při použití donucovacích prostředků nejde o sebeobranu nebo boj o život. Jedná se o služební zákrok prováděný podle platného zákona a v jeho mezích. Pokud se zákrok změní v sebeobranu nebo boj o život, byl postup zakročujícího v dané situaci takticky nezvládnutý…!!!

  Bc. Jiří Hűbner