Vítejte na stránkách www.donucovaky.cz, na kterých naleznete základní informace o výcvikových kurzech zaměřených na používání donucovacích prostředků v podmínkách městských a obecních policií. Kurzy vedu osobně, přitom se snažím využívat všechny své zkušenosti získané studiem na Policejní akademii ČR, vlastní praxí v oblasti zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku a také více než třicetiletým aktivním působením v oblasti bojových umění.

Pořádat pravidelné kurzy pro strážníky jsem se rozhodl v roce 2003, kdy jsem sám začal pracovat jako strážník městské policie. Navedlo mě k tomu poznání, že většina kurzů zaměřených na tuto problematiku a pořádaných v naší zemi, se spíše věnuje sebeobraně nebo různých formám boje z blízka. Zpravidla se v jejich průběhu příliš neřeší soulad používaných technik s právním řádem, a přitom právě tohle by mělo být tím hlavním. Používání donucovacích prostředků není žádnou sebeobranou, ani bojem z blízka. Při použití donucovacích prostředků využívá strážník (policista) svého legálního zmocnění použít násilí, pomocí kterého protiprávní stav uvádí do souladu s právem. Jedná se o služební zákrok, který musí být prováděn podle platného zákona a v jeho mezích. Jelikož právo nelze nastolit protiprávními prostředky, musí být vždy splněny všechny právní podmínky použití donucovacích prostředků, které jsou uvedeny v zákoně. V průběhu kurzu proto kladu důraz nejen na osvojování si praktických dovedností při používání donucovacích prostředků, ale zejména i na soulad s právními předpisy, což je nezbytným předpokladem jejich legitimního a legálního použití. No a samozřejmě nelze vůbec zapomínat na to, že zákrok musí být také „stravitelný“ pro přihlížející veřejnost. Kurzy jsou koncipovány jako pokračovací výcvik a jsou určeny spíše pro strážníky s praktickými zkušenostmi nebo alespoň s ukončeným základním rekvalifikačním kurzem.

Náplní kurzů je praktický nácvik zákroků s použitím donucovacích prostředků. Důraz je kladen jak na samostatnou činnost strážníka, tak i na součinnost ve dvoučlenné hlídce, přiměřenost zákroků a jejich soulad s právním řádem.

  • Další výcvik pro strážníky městských policií v Kojetíně proběhne v termínu od 10. do 11. dubna 2019 (pokud máte zájem se výcviku zúčastnit, kontaktujte mě prosím prostřednictvím elektronické pošty na adrese  jiri.hubner@volny.cz nebo na telefonu 603157213).

Používání donucovacích prostředků není žádná sebeobrana nebo boj o život. Donucovací prostředky musíme chápat jako možnost legálního použití násilí, které v žádném případě nesmí vybočit z rámce zákona, neboť slouží k obnovení pořádku a prosazení práva. Jedná se o služební zákrok prováděný podle platného zákona a v jeho mezích. Pokud se zákrok změní v sebeobranu nebo boj o život, byl postup zakročujícího v dané situaci takticky nezvládnutý…!!!

  Bc. Jiří Hűbner

Comment closed.

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich