Vítejte na stránkách www.donucovaky.cz, na kterých naleznete základní informace o výcvikových kurzech zaměřených na používání donucovacích prostředků v podmínkách městské policie. Při vedení kurzu se snažím využívat všechny své zkušenosti získané nejen více než třicetiletým aktivním působením v oblasti bojových umění, ale také studiem na Policejní akademii ČR a vlastní praxí v oblasti zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku.

Pořádat tyto kurzy pravidelně jsem se rozhodl od roku 2003, kdy jsem začal pracovat jako strážník městské policie. Vedlo mě k tomu poznání, že většina kurzů pořádaných v republice a zaměřených na tuto problematiku, se věnuje spíše sebeobraně a zpravidla se v jejich průběhu neřeší soulad použití donucovacích prostředků s právním řádem. Používání donucovacích prostředků ale není žádnou sebeobranou, ani bojem z blízka. Jedná se o součást služebního zákroku, který musí být prováděn podle platného zákona a v jeho mezích. Vždy musí být splněny právní podmínky použití donucovacích prostředků, které jsou uvedeny v zákoně, jelikož právo nelze nastolit protiprávními prostředky. Proto v průběhu kurzu kladu důraz jak na osvojování si praktických dovedností při používání donucovacích prostředků, tak i na právní teorii, která je předpokladem jejich legitimního a legálního použití. V neposlední řadě musí být zákrok stravitelný také pro přihlížející veřejnost. Kurzy jsou koncipovány jako pokračovací výcvik a jsou určeny spíše pro strážníky s praktickými zkušenostmi nebo alespoň s ukončeným základním rekvalifikačním kurzem.

Náplní kurzů je praktický nácvik zákroků s použitím donucovacích prostředků. Důraz je kladen především na součinnost ve dvoučlenné hlídce, přiměřenost zákroků a jejich soulad s právním řádem. Donucovací prostředky jsou chápány jako možnost legálního použití násilí, které v žádném případě nesmí vybočit z rámce zákona, neboť slouží k obnovení pořádku a prosazení práva.

  • Další výcvik pro strážníky městských policií v Kojetíně proběhne v termínu od 10. do 11. října 2018 (pokud máte zájem se výcviku zúčastnit, kontaktujte mě prosím prostřednictvím elektronické pošty na adrese  jiri.hubner@volny.cz nebo na telefonu 603157213).

Používání donucovacích prostředků není žádná sebeobrana nebo boj o život. Jedná se o služební zákrok prováděný podle platného zákona a v jeho mezích. Pokud se zákrok změní v sebeobranu nebo boj o život, byl postup zakročujícího nepřiměřený dané situaci…!!!


  Bc. Jiří Hűbner

Comment closed.

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich