Obsah výcviku

Obsah výcviku pro strážníky městských a obecních policií

Výcvik je zaměřen na procvičování modelových situací, v nichž strážníci řeší různé taktické postupy v rámci uplatňování svých pravomocí. Součástí řešení situace je také vysvětlení právního rámce použití donucovacích prostředků. Nosnými tématy jsou jednotlivé skupiny vyjmenovaných donucovacích prostředků, které jsou uvedeny v Zákoně o obecní policii.

Hmaty, chvaty, údery, kopy, odváděcí techniky

Používání obušku a jiných úderných prostředků

Poutací techniky, používání pout

Hrozba namířenou služební zbraní, úder služební zbraní

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde